Naar een maatschappij waarin mensen 100 worden met een goede kwaliteit van leven


Voor bedrijven

minder arbeidsuitval

gezondere medewerkers

mentaal fitte medewerkers

tevreden medewerkers

 

Voor ziekenhuizen

minder medicijngebruik

gezondere patiënten

 sneller herstel patiënten

 minder chronisch zieke patiënten