Naar een maatschappij waarin mensen 100 worden met een goede kwaliteit van leven


Voor bedrijven

✓ minder arbeidsuitval

✓ gezondere medewerkers

✓ mentaal fitte medewerkers

✓ tevreden medewerkers

 

Voor ziekenhuizen

✓ minder medicijngebruik

✓ gezondere patiënten

✓ sneller herstel patiënten

✓ minder chronisch zieke patiënten